Zoekresultaten   Opnieuw zoeken Opnieuw zoeken   Favorieten   Geschiedenis   Instellingen   Help


Alles inklappen | Alles uitklappen     Resultaat 1 van 1   

Document ID27710
Uniforme titelOral History
TitelOral History
Publicaties
radio; NIET VAN TOEPASSING; 0'00''
Schone inlasNiet aanwezig
Dragers
TypeSoortFormaatBegin- en eindtijdNummer Volg-
nr.
Bewaar-
plaats
Archief-
status
Magneetband  Programma      HA3972     
Magneetband  Programma      HA3973     
MP3  Programma    00:00:00 - 01:04:34  ORAL_HISTORY_-AEN55783023.mp3  Digitaal Archief   
MP3  Programma    00:00:00 - 00:54:48  ORAL_HISTORY_-AEN55783024.mp3  Digitaal Archief   
WAV  Programma    00:00:00 - 01:04:34  ORAL_HISTORY_-AEN55783023.wav  Digitaal Archief   
WAV  Programma    00:00:00 - 00:54:48  ORAL_HISTORY_-AEN55783024.wav  Digitaal Archief   
SamenvattingGesprek met L.H.H. Waterbeek (geb. 1913), ex-technicus AVRO,
later hoofd Algemene Techniek en Bouwkunde NRU. Over
leerschool by Reportagedienst AVRO, werk als vertrouwensman
Nederlandse Omroep, lidmaatschap NAF, ontwerp nieuwe
salarisregeling en begin van het Radio City-plan. Aan eind
van de oorlog tydelyk chef Discotheek. Voorstander nationale
omroep. Kind aan huis in Soestdyk. Contacten met Vogt. De
technische samenbundeling in de NRU. Eindeloos gezemel by
vergaderingen nieuwbouw. Door studie Kunststoffen in 1958
naar Fokker, daarna directeur Elektrotechniek aan TH Twente.
De kroningsplechtigheid in 1948.
Genreoral history
Trefwoordenomroep
SprekersWaterbeek, L.H.H.
Personen Czopp, J.; Juliana (koningin Nederland); Vogt, Willem; Wilhelmina (koningin Nederland);
NamenAVRO; Arbeidsfront; Fokker; Fonotheek; Koninklijk Huis; NO; NRU; Radio City-plan; TH Twente; Tweede Wereldoorlog
MakersVossen, Harrie (interviewer)
ProducentFonotheek
Beoogd mediumradio
Opnamen
22-05-1989 tot
OpnameplaatsEnschede
Beschrijving0'00
Vossen leidt Waterbeek in. L.H.H. Waterbeek over zijn jeugd
in Dordrecht, opleiding (elektriciën, HTS).
na 1'57
Tijdens militaire diensttijd al briefje naar Vogt om bij AVRO
te komen. Er was geen advertentie aan voorafgegaan. Na
afzwaaien in april '35 als technicus in dienst bij AVRO.
Keuls was toen hoofd Omroeptechniek, een bekwaam man. Heb
voorstel gedaan aan Vogt om technische dienst te splitsen in
omroeptechniek en onderhoud en meetdienst. Madsen werd
tehnisch direkteur. Belastte mij steeds meer met
organisatorisch werk. Organisatie AVRO werd grondslag
gecombineerde technische dienst in oorlogstijd. AVRO was
wijzer, vergeleken met andere omroepen. Goede studio's en
meetkamer. De NSF maakte de apparatuur. Roel Visser kwam daar
ook vandaan. In de oorlog gingen we zelf apparatuur
ontwikkelen (Laboratorium o.l.v. Geluk).
na 8'22
Reportages op glasplaat. Sneden met een diamant in de
gelatine. Werd gehard met formaline. Nam Concergebouw wel 3
maal op. Beste opname ging naar Discotheek. Voor het journaal
monteerde ik al. Kwam daar tijdens vakantie zelfs voor terug.
Van Cropp een zekere brualiteit geleerd. Wist hoe je bij een
minister binnen kon komen. Telderhof moest het meer van zijn
vriendelijkheid hebben. Omroep voor mij goede leerschool
geweest.
na 12'25
Ging met iedereen op gewone manier om. Je moet altijd laten
zien wie je bent als persoon, ook t.o.v. autoriteiten. Was
in Soestdijk kind aan huis. Kon er met niemand over praten,
want ze vertelde me dingen die beslist niet voor publikatie
waren. Vind Kon. Juliana een van de liefste mensen. Ze mocht
mij wellicht, omdat ik het ook wel eens oneens met haar was
bij maken opname. Bernhard was iets afstandelijker. Kon.
Wilhelmina was een lastige tante. Belde altijd majoor Van de
Broek van de Wereldomroep voor opname op Het Loo. Moesten een
keer plotseling opdraven in Apeldoorn. Bleek om troonsafstand
te gaan. Na de opname nog koffie met haar gedronken en 12 uur
gepraat. Ze adviseerde me nog om contact op te nemen met
prof. Blom die long-operaties deed. Zo kon mijn zwager
"Jantje" Geluk worden geholpen. (Vertelt hoe Vogt Jan Geluk
heeft geholpen bij zijn studie in Delft). Kwam volgens Vogt
ten goede aan het bedrijf.
na 19'44
Toch was cursus (bij TNO) oorzaak van mijn vertrek uit
Hilversum. Had in de oorlog al bouwplannen gemaakt voor Radio
City (het latere Omroepkwartier). Was een van de redenen om
mij vlak na de oorlog aan te klagen. Wilde kunststoffen
gebruiken voor de akoestiek. Volgde cursus daarvoor in Delft.
Ook de eerste polyester caravan gebouwd. Daardoor bij Fokker
terechtgekomen. Kreeg daar 80% meer salaris.
na 23'28
Dat vooroorlogse omroepbedrijf was kleinschalig. De
salarissen waren laag. Begon met f 75,--. Toen ik verhoging
met f 5,-- kreeg, bij Vogt geweest. Vroeg hem waarom Wim Wolf
en Onno Liebert er niets bij kregen. Vogt antwoordde: die
Wolf loopt altijd met rode das rond en Lieberts vader is heel
rijk. Ongelijkheid in salaris omroepmedewerkers (VARA het
meest, dan KRO, NCRV en AVRO). Kreeg NSB-chauffeur op mijn
dak via Herweijer. Kon niets met hem beginnen. Kreeg wel f
10,-- meer als andere chauffeurs. Hebben hem 10 liter benzine
laten stelen en toen is hij er op staande voet uitgegooid.
na 28'15
Hoe gesprek met technisch-direkteur Madsen leidde tot
uniforme salarisregeling. Kon daardoor aan dat rotte werk
worden onttrokken. Door Herweijer veel NSB'ers in bedrijf
gekomen. In 4 maanden werkclassificatie en funktie-analyse
gemaakt. Daarnaast een personeelsbeoordeling binnen de
funktie. Na advies Ned. Stichting voor Psychotechniek kreeg
ik opdracht dat systeem voor hele omroep te maken. Daar wel
12 jaar over gedaan.
na 34'38
Vossen: Waren er nog collega's die er bewust uitgestapt zijn?
Waterbeek: Ja, enkelen, onder wie Paul Snoek. Maar velen
hadden vrouw en kinderen en we wisten niet hoe lang het zou
duren. 99% bleef. Je was ook "dienstverpflichtet". Had ook
gewild dat ik andere bronnen van inkomsten had gehad. Een
jongen die lijst van mensen, die op onderduikadres geld
kregen, had laten liggen, moest eruit. Het was een rot tijd.
Zaten vaak te praten als er geen NSB'ers in de buurt waren.
Ondanks alles was er toch een groot optimisme. Misschien wel
eens te veel enthousiasme, zoals bij Weitzel. Sabotage hebben
we allemaal wel eens gepleegd. Platen laten vallen, maar de
opname werd toch gemaakt. Het had weinig zin. Je leerde af
om al te flink te zijn en om iedereen te vertrouwen.
na 39'54
Vossen: Op een gegeven moment ben je vertrouwensman geworden.
Waterbeek: Ja, was op advies van Madsen. Kolff had Miller,
een SS'er, in gedachten. Die mocht het niet worden. Moest lid
worden van het NAF (Ned. Arbeidsfront), maar heb nooit
contributie betaald!. In die funktie kon ik nog wat voor de
mensen doen (vertelt hoe hij eens zonder Ausweis een collega
uit kamp Amersfoort wist te krijgen). Heb altijd een
beschermende hand boven me gehad.
na 43'26
Herweijer een humaan mens. Weet niet waarom hij bij NSB ging.
Die mensen geloofden niet dat de Joden vervolgd werden. Toch
viel er met Herweijer wel te praten, evenals met zijn
sekretaris Schuurmans Stekhoven die mij herhaaldelijk
waarschuwde voor Müller. Ik moest afgeremd worden. Had ook
wel contact met Sjel Janssen. Lieten wel eens dingen
verdwijnen (platen b.v.).
na 46'02
Ben ook nog ? 2 jaar chef van de Discotheek geweest. Beppie
van de Brink is gebleven. Ik mocht er nooit meer komen.
Vossen: Was Mevr. van de Brink niet weg, toen je kwam?
Waterbeek: Weet dat niet meer precies. Geloof dat van der
Zwam en Tonnis haar hebben opgevolgd. eerste reorganisatie
Discotheek al in AVRO-tijd, toen Keja weg was. Terug van de
voormobilisatie, kreeg ik opdracht van Vogt om
AVRO-discotheek te reorganiseren. AVRO was de eerste die het
goed georganiseerd had. Er kwam vloed van platen van de
andere omroepverenigingen. Er ontstond een uitgebreid
kaartsysteem. Redevoeringen van de koningin gingen naar de
kelder van AVRO-9, om ze uit handen van de Duitsers te houden.
Weet niet of er platen van Joodse componisten uitgehaald
zijn.
na 51'02
Eenmaal opdracht gehad een cursus op kasteel Cannenburgh te
volgen. Heb mij de eerste dag ziek gemeld en ben naar huis
gegaan. Moest hiervoor nog op 't matje komen bij Herweijer,
maar deed niets tegen me.
na 52'50
Onenigheid met Kolff, hoofd Personeel. Probeerde mij als
sociaal voorman naar zijn hand te zetten. Ging daar niet op
in. Ik schreef in "Wij van den omroep". Kolff veranderde
steeds. Hield zich niet aan afspraken. Hij vond dan weer, dat
ik hem tegenover het personeel voor schut zette. Ik wist ook
niet in hoeverre hij dingen doorgaf aan SS'er Müller. Kolff
was niet gevaarlijk, maar stom.
na 56'12
Meerendeel personeel zag voordelen één omroep. Is deels
gelukt in NRU. Toch hadden we verder moeten gaan, een
nationale omroep moeten doordrukken. Mijn plannen zijn bij
ir. Meker in Londen beland. Die werd na de oorlog
dir.-generaal van de PTT. Heb met hem gesproken. Had
organisatieschema's van omroepstruktuur gemaakt. Kon daar
tijdens oorlog niet over spreken.
na 59'28
Hoe rapport (City-plan) in Londen terecht is gekomen, weet ik
niet. Was gestencild in enkele exemplaren. Wij kwamen bijeen
in "Jonghe Graaf van Buuren" en in "Ons Gebouw". Ik stak
overal mijn neus in.
na 61'50
Sprak over die dingen wel met Vogt. Hem vertrouwde ik.
Ontmoetten elkaar in Amsterdam. Had ook officieel contact met
hem via Leidse Onderwijs Instelling. Ging over puntensysteem
lessen en opleidingen. Vogt was toch wel de schepper van de
radio. Hij was geinteresseerd in één algemene vereniging.
Wilde commissaris worden of zoiets, maar Dubois kwam en
daarna Herweijer.
na 64'35"
Einde band I.
*
Over op Band II
*
0'00
Eind '44 was er 'n oproep naar het Sportpark te gaan. Daar
gingen alleende stommelingen heen. Geloof dat Herweijer heeft
geprobeerd de mensen van de omroep eruit te halen. Je radio
leverde je natuurlijk ook niet in. De Duitsers bij mij thuis
geweest voor de radio. Was door iemand verraden. Ben niet
blijvend ondergedoken geweest. Had wel een papiertje,
ondertekend door Herweijer of Bomli. Kon dat tonen bij
aanhouding. Dan moesten ze me laten gaan. Ben eens in het
donker tegen een Duitser aangereden. Toen ik doorreed, schoot
hij nog op me.
na 3'34
Dolle Dinsdag was het keerpunt. Je voelde het einde naderen.
In de AVRO werd tot 't laatst gewerkt. Mocht daar niet meer
komen. Jo Pieket en ik hebben nog opnamen van Blokzijl kapot
gemaakt. Bij de KRO was een mannetje die het wel interessant
vond opnamen van v. Gorkom naar Duitsland te brengen.
na 5'32
Hebben aan einde van de oorlog nog veel spullen mee naar huis
genomen, omdat de Duitsers veel wegsleepten. Toen ze weg
waren, kwam prof. Oranje. Moesten op onze plaats blijven.
Vogt en de andere direkteuren probeerden hun personeel weer
te winnen. Gezuiverd werd je alleen als er een klacht was.
Van de mensen had ik het vertrouwen, maar die
omroepdirekteuren. Broeksz voorop, waren tegen me. Kan me
niet precies herinneren of ik van een zuiveringscommissie
deel uit heb gemaakt. Heb een of twee vergaderingen
meegemaakt, maar toen meneer X. me in opdracht van Vogt had
opgegeven om gezuiverd te worden, ben ik eruit gestapt. Vogt
moest zelf ook nog gezuiverd worden. Is aangeklaagd door van
der Veen. Die was niet bij de omroep geweest (W. weidt verder
uit over latere periode vd Veens ziekte, toen hij tegenover
personeel heel onredelijk werd en zelfs 2 mensen op staande
voet ontsloeg).
na 12'14
Vossen snijdt na-oorlogse periode aan. Waterbeek: Er kwam een
afdeling BTU (Beheerstechnische uitrusting). De leiding
hadden Huis, Memes en Waterbeek. Geen duidelijke
scheidslijnen. Later 3 afdelingen. Ik kreeg de taak van Tolk:
Algemene Techniek, Bouwkunde enz. Gingen naar één
gebouwencomplex: het Omroepkwartier. Heel geleidelijk zijn
Omroepverenigingen weer zelfstandig geworden. Technische
samenbundeling al eerder; was van de moffen overgenomen.
Huydts werd hoofd en Vogt commissaris. (Gaat weer even terug
naar begintijd toen hij reportagewagen onder zich had en
opnamen maakte van min. "Blotemaker de Schuine"; bedoeld
wordt min. Slotemaker de Bruine).
na 17'56
Iedere omroep had eigen reportageploeg. Hoe hij eens door
Vogt terecht werd gewezen, omdat hij een VARA-technicus had
geholpen. Was gerapporteerd door Tom Scheurs. Tom Scheurs en
Cropp waren reporters. Vlak voor de oorlog kwam Wijbrands
Marcussen ook nog bij de AVRO. Is heel de oorlog NSB'er
geweest. 3 maanden voor bevrijding sprak hij over "captain
W.M.". en toen dacht ik dat hij wel eens een Engelse Spion
kon zijn geweest. Vogt heeft Wijbrands aangenomen bij de
AVRO. Toen was hij beslist nog geen NSB'er. Hij was de zoon
van een Engels ambassadeur. Onwaarschijnlijk dat zo iemand
bij NSB gaat. Vrij veel boeren bij de NSB, omdat het
landbouwbeleid zo slecht was. Met Riemens nooit contact
gehad. Zeer gering percentage NSB'ers bij uitbreken oorlog
bij de omroep. Veldhuis en Müller waren de enigen bij de
AVRO.
na 24'07
Radio-City-plan geboren tijdens de oorlog. Heb allerlei
metingen verricht toen (bv. grondtrillingen). Het is allemaal
groter geworden dan ik toen dacht. Heb dat plan een dag na
bevrijding naar omroepen gestuurd. Dat zette kwaad bloed,
want zij wilden terugkomen. Ze probeerden me eruit te pesten,
maar dat is niet gelukt. Toen Vogt commissaris was, kwam mijn
plan weer ter sprake. In '51 werd het plan officieel. Toen
zijn we ook gaan bouwen.
na 27'22
Was hoofd Algemene Techniek. Kon bouwplannen verder
ontwikkelen, eerst met Merkelbach naar Amsterdam ging. Elling
was een goede architect, leerde mij iets over funktioneel
bouwen, AVRO bv. mooi gebouw, maar niet overal praktisch.
Algemene Techniek bestond uit Bouw-kunde, Technische
afdeling, Administratie, Wagenpark. Hadden goede chefs. Liet
alles aan de chefs over. Moest voor die bouwplannen veel
vergaderen. Al die plannen kregen letters: A t/m Z en
vervolgens AA, AB, AC... Het was een geouwehoer tot en met.
En Broeksz had de pest in als je hem te kakken zette. Die
voorbereidingen duurden 4 à 5 jaar. Maar dat veranderen en
zemelen is typisch des omroeps. Altijd maar weer
compromissen, iedereen leek wel chef te willen worden. Toch
heb ik waardering voor karakter omroepmens, dat afwijkt van
iemand in bedrijfsleven.
na 33'45
Geen waardering voor het niet-ingrijpen van de leiding en
"spring-beleid". Men zou moeten kunnen bekennen dat iets fout
gaat. (Schetst voorts nog sfeer tijdens die vele
vergaderingen en met name de rol van vergaderingen en pater
Kors hierin). De koningin wilde niet dat Broeksz bij een
opname op Soestdijk aanwezig was.
na 38'17
Herinneringen aan grote gebeurtenissen. Troonafstand
Wilhelmina (zie ook verhaal na 12'25" band I). Heb haar ook
meegemaakt dat ik haar een secreet vond. Ze verrekte het
gewoon om voor de microfoon te gaan staan. Juliana was een
schat, gewoon op de mensen gericht.
na 42'06
In 1948 was de kroning. Hadden in de Nieuwe Kerk 6
registratiekamers ingericht. Waren daar enkele maanden mee
bezig geweest. Overal vaste bekabelingen. Ik zat namens de
pers in de "hofcommissie", tot groot ongenoegen van de
reporters. We hadden nog geen hulpzendertjes. Ging allemaal
met telefoonlijnen. Reporters uit alle landen. Hebben zo'n
1040 uitzendingen over de hele wereld verzorgd. Alles gelukt.
Goede teamgeest. Kroning duurde 1 dag; daarna was het
Werkcongres der Kerken, dat duurde 3 weken. Als het even kon,
nam Vermaak mijn taak over en ging ik met die jongens van
Niemöller en Barth een glas port drinken. Bij
waters-nood-reportages in '53 niet zo betrokken geweest. Was
toen al bezig met Radio-City-Plan.
na 46'45
Dat reportagewerk heeft echt heel vervormd gewerkt. Veel
geleerd van Czopp, o.a. hoe je bij autoriteiten binnen kunt
komen. Had daar later veel aan toen ik bij Fokker en TH
Twente moeilijke gesprekken moest voeren (o.a. met
ex-minister Cals)
na 48'33
In '58 weggegaan bij de omroep. Had cursus kunststoffen
gevolgd bij professor Marcussen in Delft. Deed dat i.v.m.
vervaardigen akoestische elementen in de studio. Toen ik
kunststof caravan had gebouwd, werd ik door Fokker gevraagd
een afdeling Kunststoffen op te richten. Kreeg daar 80% meer
salaris. 3 jaar later door professor Berkhof in Enschede
gevraagd. Werd daar eerst direkteur Algemene Dienst, daarna
direkteur Elektro-techniek. Vogt had laten weten dat die
funktie "op 't lijf van Waterbeek" was geschreven. Heb nog
regelmatig contact met omroepjongens. Voel me nog steeds
thuis in de studio's. Geen verdienste dat ik zo goed met die
mensen omging. Toen ik bij Reportage wegging, kwamen 2
jongens huilend vragen of ik niet wilde blijven. Een
verdienste is het pas als je iets doen waar je de pest aan he
Overige opmerkingen    

Oud archiefnr: oudHA-017547


Items
Geen items gevonden

Andere selecties
Geen andere selecties gevonden